Izjava o nepostojanju sukoba interesa > preuzmite ovdje.

 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010. godinu

Nema nabave preko vrijednosti od 70.000,00 HRK (bez PDV-a)

Plan nabave za 2012. godinu > preuzmite ovdje.

Konačni plan nabave za 2012. godinu > preuzmite ovdje.

 

Plan nabave za 2013. godinu > preuzmite ovdje.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA preuzmite ovdje.

Plan nabave za 2013. godinu > preuzmite ovdje.

Ažurirano: 28. lipnja 2013. god.

Konačni plan nabave za 2013. godinu > preuzmite ovdje.

 

Plan nabave za 2014. godinu > preuzmite ovdje.

Ažurirano: 27. ožujka 2014. god.
 

 Izmjena i dopuna plana nabave za 2014. godinu > preuzmite ovdje.

 

Plan nabave za 2015. godinu > preuzmite ovdje. 

Ažurirano: 17. ožujka 2015. god.

 

 Plan nabave za 2016. godinu > preuzmite ovdje.


 Plan nabave za 2017. godinu > preuzmite ovdje.

Ažurirano: 08. ožujka 2017. god.

 

 Plan nabave za 2018. godinu > preuzmite ovdje.

 

Pravilnik:

 Pravilnik o jednostavnoj nabavi > preuzmite ovdje