Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire ustanova Dom za djecu Vladimir Nazor   u Karlovcu  uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03 , 144/10).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva ustanovi Dom za djecu Vladimir Nazor u Karlovcu. Usmeni zahtjev primit će na zapisnik službenik za informiranje, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.

Službenik za informiranje: Marko Vidović. Telefoni: 047/639-107, 047/617-032. Telefax 047/617-031. 

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
na adresu ustanove Dom za djecu Vladimir Nazor, Nazorova 10.,47000 Karlovac
elektroničkom poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Korisniku prava na informaciju, kome je omogućen pristup informaciji naplaćivati će se naknada stvarnih materijalnih troškova sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz čl.19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Nar. nov., br. 38/11.).

Dokumenti:

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zahtjev